Besplatni download - P.S.G. computer system Naši programi uglavnom predstavljaju aplikacije pisane za rad sa bazama podataka koje koriste format podataka MS Access-a ili DBASE-a i pisane su u MS Visual Basic-u i Delphi-ju (za aplikacije u Windows okruženju) i Clipper-u (aplikacije u DOS okruženju). Takodje postoje i aplikacije koje su uradjene direktno u MS Access-u. 

Instalirane aplikacije rade sa bazama podataka koje imaju preko 20.000.000 zapisa godišnje.

Kao opciju nudimo instalaciju specijalnog komunikacionog programa koji nam daje mogucnost da pristupimo korisnikovom racunaru preko Internet ili  modemske konekcije - telefona i pomognemo mu servisirajuci program on-line.

.

Knjigovodstveni programi: Programi za zdravstvene ustanove: Ostali programi:

  BandD for professionals XP  Besplatan download demo verzije programa Finans

          Integrisani windows poslovni sistem   V 2.xx

  

 Fiskalna Kasa/Pos for Win  Besplatan download demo verzije programa Finans

          Ekst.modul fiskalna kasa (beta)

  

 

 

  Fin - finansijsko knjigovodstvo V 12.xxBesplatan download demo verzije programa Finans 

 

 

  Rob - robno knjigovodstvo V 12.xx       

Besplatan download demo verzije programa Rob  !  prilagođen radu sa fiskalnim kasama  !

  Statist - program za podršku management-u

  Mag/Mat - proizvodnja/magacinsko/   

  materijalno knjigovodstvo 

  Sin - knjigovodstvo sitnog inventara

  OS - osnovna sredstva

  Plate - obračun plata   

  SaTRa* - knjigovodstvo STR/komisiona

Besplatan download demo verzije programa SaTRa

  

  

  SUZaR* - knjigovodstvo SUR/SZR-a

 Besplatan download demo verzije programa SuZaR

Poseban popust dajemo nasim korisnicima koji menjaju programe SUZaR i SaTRa zbog prelaska na sistem dvojnog knjigovodstva

Hirurg - program za vodjenje evidencije o pacijentima 

Fond - evidencija recepata

Bolovanja - evidencija bolovanja

Pomagala - evidencija izdavanja pomagala

Evira for Windows - kadrovska evidencija

Uputi - uputi na lekarske komisije

 

Kasa/POS - program za evidenciju prometa

  !  prilagođen radu sa fiskalnim kasama  ! Besplatan download demo verzije

 

Café - kontrola prometa u ugostiteljstvu

  !  prilagođen radu sa fiskalnim kasama  ! Besplatan download demo verzije

Telecon - smanjite telefonski račun

Tombola - praćenje TV tombole

TombolaK - praćenje bingo tombole

Death Star TV - on line TV igra 

JackPot TV - on line TV igra 

Mobil Rent-a-car system - program za rent-a-car

Car repair system - za autoservisere

Gamma - proizvodnja gradjevinske stolarije

Eviss - evidencija isplata radnicima

SPC - knjiga klirika

CafeMat - prženje i proizvodnja kafe

PSG Computer system - Vaša lična evidencija adresa i telefona - download-ujte besplatno !

Besplatan download


Prilikom izrade softvera trudili smo se da ga koncipiramo tako da bude prijateljski raspoložen prema korisniku (user friendly). Upotreba tastera u programu je maksimalno standardizovana u odnosu na funkciju koju imaju. Programski paketi su u potpunosti na srpskom jeziku i poseduju veoma intuitivan korisnički interfejs koji pomaže korisniku u radu, tako da je za obuku za rad sa programom potrebno izuzetno malo vremena čak i za osobe koje nemaju nikakvog prethodnog iskustva u radu sa računarom.

Svi programi  su maksimalno podesivi u zavisnosti od želja, potreba i ličnih afiniteta korisnika čak sa takvim mogućnostima podešavanja kao što je uključivanje ili isključivanje automatskog dodeljivanja rednih brojeva dokumenata ili zvučnog signala prilikom unosa novog dokumenta. Podesni su, kako za rad u računarskoj mreži, tako i za jednokorisnički rad osim ako drugačije nije navedeno. Za mrežni rad je posebno interesantna mogućnost definisanja više štampača i njihovog pridruživanja korisniku, kao i sistem pristupa sa sistemom šifara sa maksimalno 10 nivoa pristupa funkcijama programa i posebnim dopunskim šiframa procedure unutar programa koje rade sa većom količinom podataka ili su potencijalno opasne sa sigurnosne tačke gledišta. Dopunsku sigurnost daje činjenica da se definisanju šifara za pristup unutar programa pristupa preko glavne šifre koja se takodje može promeniti. Uz sve to, u programima postoji i sistem za praćenje i beleženje akcija korisnika (TTS) tako da se može steći uvid u aktivnosti svakog pojedinog korisnika. Ovaj sistem se po želji može uključiti ili isključiti.


Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu