Ova stranica namenjena je korisnicima programa Abit informatika, kao i ostalim surferima....       

 

Nove arhive sa update-ovima programa su označene crvenom bojom

 

Fajl

Opis

Download instalacije programa BandD for Professionals XPBandD for professionals XP

(38,8 MB) 

- BandD for Professionals XP V3.65 (postavljeno 18.03.2018.)

Integrisani sistem za praćenje i pordšku poslovanju preduzeća.  Predvidjen je za vodjenje veleprodaje, maloprodaje, konsignacije, finansijskog knjigovodstva, kadrovske evidencije, obračuna plata, obračuna vrednosti osnovnih sredstava... Predvidjen za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima, Windows XP SP3, Windows Server 2003, Windows 7. Windows 8, Windows 10.  Više podataka o ovom programskom paketu možete naći ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Uputstvo za instalaciju (online)

Download instalacije programa Fiskalna Kasa/POS Fiskalna Kasa / POS

(54,2 MB) 

- Fiskalna Kasa/POS V1.26 (postavljeno 22.02.2018.)

Pridruženi eksterni modul koji se priključuje na poslovni sistem BandD for Professionals. Ovaj programski modul je namenjen za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalih kasa i štampača) koje koristi u modu fiskalni printer. To znači da se unos računa, plaćanja itd. vrši na računaru, a da se fiskalni uređaj koristi isključivo kao fiskalni printer - za štampu fiskalnih računa

Ovaj programski modul ne može da radi samostalno, već mora da bude priključen na bazu računarskog  sistema preduzeća (programskog paketa BandD for Professionals XP). Predvidjen je za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima, Windows XP SP3, Windows 7. Windows 8. Windows 10.

 Više podataka o ovom programskom paketu možete naći ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Uputstvo za instalaciju (online)

Uputstvo za korišćenje paketa BandD for Professionals XP

u pdf formatu (9.19 MB) 

- BandDForProfessionalsXP.pdf (postavljeno 04.04.2014.)  

Uputstvo za korišćenje integrisanog sistema za praćenje i pordšku poslovanju preduzeća, BandD for Professionals XP za pregled u off line-u i štampanje. Autor preporučuje on line verziju uputstva u html-u koju možete naći ovde pošto se ona uvek ažurira u skladu sa tekućom verzijom. Verzija uputstva uskladjena je sa verzijom programa 2.85.

Besplatan download

RobnoNovo.pdf (320 KB)  - Robno - opis modula za Robno knjigovodstvo u Windows-u

Kratak opis modula RobProXP u pdf formatu.

Besplatan download

WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe (316 MB)  - WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe (postavljeno 07.06.2013.)  Za Windows XP (32bit)

Originalni Service Pack 3 update za Microsoft 32-bitni Windows XP operativni sistem. Update je potrebno instalirati pre instalacije paketa BandD for Professionals XP na računarima sa Windows XP operativnim sistemom koji nemaju instaliran Service Pack 3. Ovaj update omogućava ispravno funkcionisanje programskog paketa.

Besplatan download

Windows6.1-KB969168-x86.msu (2.36 MB)  - Windows6.1-KB969168-x86.msu (postavljeno 20.09.2010.)  Za Windows 7 (32bit)

Originalni update za Microsoft 32-bitni Windows 7 operativni sistem. Update je potrebno instalirati pre instalacije paketa BandD for Professionals XP na računarima sa Windows 7 operativnim sistemom. Ovaj update instalira MS Agent kontrolu i omogućava korišćenje Čarobnjaka ugrađenog u programskom paketu BandD for Professionals XP.

Besplatan download

Windows6.1-KB969168-x64.msu (2.55 MB)  - Windows6.1-KB969168-x64.msu (postavljeno 09.05.2012.)  Za Windows 7 (64bit)

Originalni update za Microsoft 64-bitni Windows 7 operativni sistem. Update je potrebno instalirati pre instalacije paketa BandD for Professionals XP na računarima sa Windows 7 operativnim sistemom. Ovaj update instalira MS Agent kontrolu i omogućava korišćenje Čarobnjaka ugrađenog u programskom paketu BandD for Professionals XP.

Besplatan download

DCOM98 (1.17 MB)  - DCOM98 (postavljeno 20.09.2010.)  Za Windows 98

Originalni update za Microsoft Windows 98 operativni sistem. Ovaj fajl je neophodno instalirati pre instalacije paketa BandD for Professionals XP na računarima sa Windows 98 i Windows 98 SE operativnim sistemima.

Besplatan download

Download instalacije programa RobROB1207.exe 

(2.40 MB) 

 

 

- Rob V 12.07 (postavljeno 12.01.2010.)

Program za vodjenje robnog knjigovodstva preduzeća svih veličina i stepena komplikovanosti unutrašnje organizacije. Predvidjen je za vodjenje veleprodaje, maloprodaje, VP komisiona, konsignacije, prometa ambalaže... Radi sa neograničenim brojem VP magacina i prodavnica...  Sa programom Finans predstavlja zaokružen sistem u kome je moguća primena procedura za automatsko knjiženje dokumenata iz robnog knjigovodstva u finansijsko knjigovodstvo. Više podataka o ovom programu možete naći ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Rob.pdf (904 KB)  - Robno - uputstvo za korišćenje DOS programa

Kompletno uputstvo za korišćenje programa Rob u DOS-u uskladjeno sa verzijom 10.25 u pdf formatu.

Besplatan download

Download instalacije programa FinFIN1206.exe 

(1.66 MB) 

 

 

- Finans V 12.06 (postavljeno 12.01.2010.)

Program za vodjenje finansijskog knjigovodstva preduzeća svih veličina i stepena komplikovanosti unutrašnje organizacije. Predvidjen je za vodjenje finansijskog knjigovodstva preduzeća koja koriste trocifrenu, četvorocifrenu ili petocifrenu sintetiku i/ili finansijskog knjigovodstva budžetskih ustanova u kom slučaju je kontni plan specijalno prilagodjen da prima sintetička konta čak do 8 cifara prema novom kontnom planu za budžetske ustanove. Sa programom Rob predstavlja zaokružen sistem u kome je moguća primena procedura za automatsko knjiženje dokumenata iz robnog knjigovodstva u finansijsko knjigovodstvo. Više podataka o ovom programu možete saznati ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Fin.pdf (570 Kb)  - Finans - uputstvo za korišćenje programa

Kompletno uputstvo za korišćenje programa Finans uskladjeno sa verzijom 7.43 u pdf formatu.

Besplatan download

Download instalacije paketa Kasa/POS - CafeKasa735.exe 

(988 Kb) 

 

 

Nova verzija koja podržava rad sa elektronskim vagama

- Cafe/Kasa-POS V 7.20 (postavljeno 12.03.2013.)

Jedinstven program na tržištu za direktnu prodaju preko fiskalnih kasa i štampača. Omogućava kako punjenje fiskalnih kasa tako i direktnu prodaju po principu rada na računaru sa svim pozitivnim stranama toga, mogućnostima pretraživanja, dodatnim pregledima i još mnogo toga. Automatski se prilagodjava upotrebi u maloprodajnim objektima i zanatskim radnjama ili ugostiteljskim objektima. Moguće ga je povezati sa programom za Robno knjigovodstvo preduzeća. Više informacija možete naći na stranici sa opisima programa. Povećajte mogućnosti svoje fiskalne kase...

Besplatan download - Demo verzija 

KasaPos.pdf (535 Kb)  - Cafe/Kasa-POS - uputstvo za korišćenje programa

Kompletno uputstvo za korišćenje programa Cafe/Kasa-POS uskladjeno sa verzijom 6.34 u pdf formatu.

Besplatan download

Download instalacije paketa SuZaRSTR678.exe 

(741 Kb) 

- SaTRa V 6.78 (postavljeno 28.01.2009.)

Programski paket za vodjenje prostog knjigovodstva STR/KOMISIONA. Agencijska verzija u kojoj je moguće voditi neograničen broj objekata. Moguće je otvaranje novih objekata bez intervencije programera. Prilagodjen radu sa PDV-om. Više informacija možete naći na stranici sa opisima programa. 

Besplatan download - Demo verzija 

STR.pdf (546 Kb)  - SaTRa - uputstvo za korišćenje programa 

Kompletno uputstvo za korišćenje programa Cafe/Kasa-POS uskladjeno sa verzijom 6.01 u pdf formatu.

Besplatan download

Download instalacije paketa SuZaRSZR654.exe 

(725 Kb) 

- SuZaR V 6.54 (postavljeno 28.01.2009.)

Programski paket za vodjenje prostog knjigovodstva SUR/SZR. Agencijska verzija u kojoj je moguće voditi neograničen broj objekata. Moguće je otvaranje novih objekata bez intervencije programera. Prilagodjen radu sa PDV-om. Više informacija možete naći na stranici sa opisima programa. 

Besplatan download - Demo verzija 

SZR.pdf (390 Kb)  - SuZaR - uputstvo za korišćenje programa 

Kompletno uputstvo za korišćenje programa SuZaR uskladjeno sa verzijom 6.21 u pdf formatu.

Besplatan download

MAG7xx.pdf (151 Kb)

- kratki opis programa za magacinsko knjigovodstvo.Za pregled ovog fajla je potreban Adobe Acrobat Reader.

STR 6.0.pdf (54 Kb)

- kratki opis programa za  knjigovodstvo STR/komisiona.Za pregled ovog fajla je potreban Adobe Acrobat Reader.

amidecod.exe (2 Kb) - pronalaženje zaturene lozinke za AMI bios-e
aw.zip (2 Kb) - pronalaženje zaturene lozinke za AWARD bios-e
arj.exe (115 Kb) - stari dobri arj V 2.41a... Arhiver i dearhiver u jednom fajlu za DOS... Njime su arhivirani update fajlovi za korisnike

Sav materijal koji se može download-ovati sa ove stranice je u javnom vlasništvu. ABIT informatika ne odgovara za probleme ili kvarove koji mogu nastati korišćenjem ovog softvera osim za software i podatke koji su dati na javno korišćenje od strane ABIT informatika i to ako se koriste u skladu sa namenom Odredjeni programi mogu se koristiti samo u skladu sa korisničkom licencom - za više informacija videti licence...