Ova stranica namenjena je korisnicima programa Abit informatika, kao i ostalim surferima....       

 

Nove arhive sa update-ovima programa su označene crvenom bojom

 

Fajl

Opis

Download instalacije programa BandD for Professionals V4

 

BandD for professionals 4

(49,2 MB) 

BandD for Professionals 4  V4.10 (postavljeno 30.11.2023.)

Integrisani sistem za praćenje i pordšku poslovanju preduzeća.  Predvidjen je za vodjenje veleprodaje, maloprodaje, konsignacije, finansijskog knjigovodstva, kadrovske evidencije, obračuna plata, obračuna vrednosti osnovnih sredstava... Predvidjen za rad u Microsoft Windows 32/64bit operativnim sistemima, Windows 10/11.  Windows Server 2016/2019/2022.  Više podataka o ovom programskom paketu možete naći ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Uputstvo (online)

Download instalacije programa Fiskalna Kasa/POS

 

Fiskalna Kasa / POS

(25,7 MB) 

 

 

 

 

Registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

- Fiskalna Kasa/Fiscal Cash Register V3.14 (postavljeno 25.07.2023.)

Novi program Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register predstavlja ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa) predviđen za korišćenje u maloprodaji i uslužnim delatnostima, ugostiteljskim i zanatskim objektima. Poseduje restoranski mod u kome može da vodi i zaduženja po stolovima unutar jednog ili više objekata. To znači da se unos računa, plaćanja itd. vrši na računaru koji se povezuje sa bilo kojim LPFR-om, softverskim ili hardverskim i koristi za štampu fiskalnih računa.

Ovaj program se može se koristiti samostalno ili priključen na poslovni sistem BandD for Professionals. Predvidjen je za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima, Windows XP SP3, Windows 7. Windows 8. Windows 10 i 11. Takodje, program može da se koristi i za štampanje preko starih fiskalnih uredjaja (fiskalnih printera ili kasa u režimu fiskalni printer), a i u nefiskalnom modu rada kao program za evidenciju prometa.

 Više podataka o ovom programskom paketu možete naći ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Uputstvo za instalaciju i upotrebu (pdf)

Uputstvo za instalaciju (online)

Download instalacije programa BandD for Professionals XPBandD for professionals XP

(45,2 MB) 

- BandD for Professionals XP V3.9993 (postavljeno 01.11.2023.)

Integrisani sistem za praćenje i pordšku poslovanju preduzeća.  Predvidjen je za vodjenje veleprodaje, maloprodaje, konsignacije, finansijskog knjigovodstva, kadrovske evidencije, obračuna plata, obračuna vrednosti osnovnih sredstava... Predvidjen za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima, Windows XP SP3 POS 2019, Windows Server 2003/2008/2012, Windows 7. Windows 8, Windows 10.  Više podataka o ovom programskom paketu možete naći ako kliknete ovde...

Besplatan download - Demo verzija 

Uputstvo za instalaciju (online)

Uputstvo za korišćenje paketa BandD for Professionals XP

u pdf formatu (9.19 MB) 

- BandDForProfessionalsXP.pdf (postavljeno 04.04.2014.)  

Uputstvo za korišćenje integrisanog sistema za praćenje i pordšku poslovanju preduzeća, BandD for Professionals XP za pregled u off line-u i štampanje. Autor preporučuje on line verziju uputstva u html-u koju možete naći ovde pošto se ona uvek ažurira u skladu sa tekućom verzijom. Verzija uputstva uskladjena je sa verzijom programa 2.85.

Besplatan download

RobnoNovo.pdf (320 KB)  - Robno - opis modula za Robno knjigovodstvo u Windows-u

Kratak opis modula RobProXP u pdf formatu.

Besplatan download

WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe (316 MB)  - WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe (postavljeno 07.06.2013.)  Za Windows XP (32bit)

Originalni Service Pack 3 update za Microsoft 32-bitni Windows XP operativni sistem. Update je potrebno instalirati pre instalacije paketa BandD for Professionals XP na računarima sa Windows XP operativnim sistemom koji nemaju instaliran Service Pack 3. Ovaj update omogućava ispravno funkcionisanje programskog paketa.

Besplatan download

DCOM98 (1.17 MB)  - DCOM98 (postavljeno 20.09.2010.)  Za Windows 98

Originalni update za Microsoft Windows 98 operativni sistem. Ovaj fajl je neophodno instalirati pre instalacije paketa BandD for Professionals XP na računarima sa Windows 98 i Windows 98 SE operativnim sistemima.

Besplatan download

Sav materijal koji se može download-ovati sa ove stranice je u javnom vlasništvu. ABIT 034 ne odgovara za probleme ili kvarove koji mogu nastati korišćenjem ovog softvera osim za software i podatke koji su dati na javno korišćenje od strane ABIT 034 i to ako se koriste u skladu sa namenom Odredjeni programi mogu se koristiti samo u skladu sa korisničkom licencom - za više informacija videti licence...