Novosti 

Aktuelne verzije fajlova za update baza podataka i uputstava za korišćenje programa možete naći na stranici Download... 

bullet

30.11.2023.  NOVA VERZIJA PAKETA BANDD FOR PROFESSIONALS V4  .  Najnovija verzija se može downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

 

Potpuno nova verzija paketa BandD for professionals Više informacija na adresi  https://bandd.abit.rs/ERP_V4/

 

 

 

bullet

01.11.2023.  Objavljena je nova, unapredjena verzija programskog paketa BandD for Professionals XP V3.9993.  Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

U novoj verziji su, pored ispravki i dorada korisničkog okruženja,  dodate i nove funkcionalnosti. U modulima RobPro i MatPro dodat je automatski obračun kamata za kašnjenje u plaćanju po zateznim kamatnim stopama koji se može odštampati u vidu kamatnog lista. Modul FinPro je unapređen u delu sintetičkog i analitičkog bruto bilansa mogućnostima pozivanja kartica odgovarajućeg konta (sintetičkih i analitičkih) bez potrebe za izlaskom iz izveštaja.

 

U delu unapređenja vezanih za povezivanje sa sistemom elektronskih faktura Republike Srbije (SEF), omogućen je odabir svih osnova oslobodjenja PDV definisanih po sifarniku SEF-a i na profakturi, a na avansnom računu, računu iz VP i proizvodnje omogućeno je prilaganje dodatnih fajlova za automatsko slanje na SEF zajedno sa XML fakturom...

 

Svim korisnicima se preporučuje update na najnoviju verziju programa.

 

bullet

25.07.2023.  Objavljena je nova verzije programa Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register V 3.14. Sve verzije ovog programa od verzije 3.0 su u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji koji je 1. januara 2022. godine stupio na snagu u Republici Srbiji. Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Nova unapređema verzija programa Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register  V 3.14 donosi uzmene koje omogućavaju identifikaciju kupca penzionerskim karticama u skladu sa verzijom 1.15 tehničkog uputstva za eFiskalizaciju Poreske uprave Republike Srbije. Više informacija o programu Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register (ESIR) možete naći na adresi https://fiskalizacija.bandd.abit.rs

 

 

Ovaj program je registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

 

 

bullet

25.05.2023.  Objavljena je nova verzije programa Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register V 3.13. Sve verzije ovog programa od verzije 3.0 su u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji koji je 1. januara 2022. godine stupio na snagu u Republici Srbiji. Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Nova unapređema verzija programa Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register  V 3.13 donosi ispravke uočenih problema, kao i druga unapređenja i optimizacije. Više informacija o ovom programu možete naći na adresi https://bandd.abit.rs/efiskalizacija-novi-esir-modul-fiskalna-kasa-v3-10

 

 

Ovaj program je registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

 

 

bullet

24.05.2023.  Objavljene su nove verzije programskog paketa BandD for Professionals XP 3.9992.  Najnovija verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

 

Dodato je povezivanje eFaktura i eAvansnih Racuna iz modula RobPro i MatPro, ih računa u modulu FinPro koje se odnose na knjigu primljenih računa, omogućen odabir svih osnova oslobodjenja PDV definisanih po sifarniku SEF-a, uradjeno automatsko formiranje konacnog racuna u slučaju da je sa računom vezan bar jedan avansni račun. U modulima FinPro XP i Osnovna sredstva su otklonjeni prijavljeni bug-ovi u dodavanju konta i unosu povecenja vrednosti osnovnih sredstava, a uradjena je i ispravka svih drugih uočenih i prijavljenih problema.

 

Ova verzija programa je kompatibilna za povezivanje sa verzijom ESIR modula Fiskalna kasa V 3.00 ili novijim.

 

bullet

10.02.2023.  Objavljena je nova verzije programa Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register V 3.12. Sve verzije ovog programa od verzije 3.0 su u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji koji je 1. januara 2022. godine stupio na snagu u Republici Srbiji. Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Nova unapređema verzija programa Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register  V 3.12 donosi ispravke vezano za iniciranje komunikacije sa LPFR-uređajem, štampanjem pratećih dokumenata, kao i druga unapređenja i optimizacije. Više informacija o ovom programu možete naći na adresi https://bandd.abit.rs/efiskalizacija-novi-esir-modul-fiskalna-kasa-v3-10

 

 

Ovaj program je registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

 

 

 

bullet

11.09.2022.  Objavljene su nove verzije programskog paketa BandD for Professionals XP 3.999.  Najnovija verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Dodata funkcionalnost generisanja XML-ova za portal eFakture (SEF) za korisnike iz Srbije.

 

Verzija donosi velike izmene vezano za rad sa Centralnim registrom faktura (CRF) i automatskim generisanjem XML-ova eFaktura po UBL 2.1 srandardu propisanom za korisnike iz Republike Srbije. Dodato je automatsko formiranje eFaktura i eAvansnih Racuna iz modula RobPro i MatPro, odvojeno knjiženje preknjižavanja ulaznih računa u modulu FinPro koje se odnose na knjigu primljenih računa. Unapređen je  pristup  tabelarnim pregledima šifarnika objekata i prostorija u modulu Osnovna sredstva. Takođe je izvršena sveobuhvatna optimizacija jezgra programskog sistema, što je rezultiralo smanjenjem veličine koda i poboljšanjem opštih performansi. Uz to, urađena je i ispravka svih uočenih i prijavljenih problema.

 

Ova verzija programa je kompatibilna za povezivanje sa verzijom ESIR modula Fiskalna kasa V 3.00 ili novijim.

 

bullet

06.07.2022.  Objavljena je nova verzije programa Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register V 3.10. Sve verzije ovog programa od verzije 3.0 su u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji koji je 1. januara 2022. godine stupio na snagu u Republici Srbiji. Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Nova unapređema verzija programa Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register  V 3.10 donosi ispravke vezano za iniciranje komunikacije sa LPFR-uređajem, štampanjem pratećih dokumenata, kao i druga unapređenja i optimizacije. Više informacija o ovom programu možete naći na adresi https://bandd.abit.rs/efiskalizacija-novi-esir-modul-fiskalna-kasa-v3-10

 

 

Ovaj program je registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

 

 

bullet

09.03.2022.  Objavljena je nova verzije programa Fiskalna kasa/Fiscal Cash Register V 3.0 prilagodjena novom Zakonu o fiskalizaciji . Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Novi program Fiskalna kasa / Fiscal Cash Register  V 3.0 zamenjuje stari modul Fiskalna kasa. Nova kasa podržava sve mogućnosti starog programa Fiskalna kasa. Može da radi kao ESIR komponenta novog EFU, poveže se sa starim fiskalnim uredjajima ili radi u nefiskalnom modu.

 

Ovaj program je registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

 

Zbog izmena u strukturi baza podataka, ako se fiskalna kasa V 3.0 koristi povezana na paket BandD for Professionals, za ispravan rad zahteva verziju paketa BandD for Professionals 3.998 ili noviju.

 

 

bullet

09.12.2021.  Objavljene su nove verzije programskog paketa BandD for Professionals XP 3.997 i Eksternog programskog modula Fiskalna kasa/POS 2.21. Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

BandD for Professionals u novoj verziji donosi nove funkcionalnosti i unapredjenja u svim programskim modulima, a naročito RobPro, MatPro, Kasa CM i Osnovna sredstva. Omogućeno je automatsko formiranje XML faktura za razmenu sa posrednikom eRacuni po UBL 2.1 standardu, pored već podrzanog UPSS formata 2.5 RC3, a u pripremi su i formati Ministarstva finansija Republike Srbije i medjunarodni UBL 2.1 format. Modul Osnovna sredstva donosi mogucnost isknjiženja osnovnog sredstva

Za paušalno oporezovane korisnike u programskom modulu RobPro dodata je mogućnost automatskog formiranja i štampanje KPO knjige, t.j. knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

 

Eksterni programski modul Fiskalna kasa u novoj verziji donosi izmene vezane za dodavanje novih načina plaćanja koji se u Republici Srbiji uvode novim zakonom o fiskalizaciji od 1.1.2022. godine kao i dodato automatsko generisanje IPS QR koda Narodne Banke Srbije na ekranu za plaćanje računa. Skeniranjem ovog koda sa ekrana kupac lako može instant platiti račun iz bankarske aplikacije za plaćanje instalirane na svom mobilnom telefonu.

 

Zbog izmena u strukturi baza podataka verzija paketa BandD for Professionals 3.997 nije kompatibilna sa verzijama modula fiskalna kasa pre verzije 2.20. Takodje, modul fiskalna kasa 2.21 za ispravan rad zahteva verziju paketa BandD for Professionals 3.996 ili noviju.

 

bullet

20.08.2021.  Objavljene su nove verzije programskog paketa BandD for Professionals XP 3.996 i Eksternog programskog modula Fiskalna kasa/POS 2.20. Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

BandD for Professionals u novoj verziji donosi nove funkcionalnosti. U programskim modulima RobPro, MatPro i Kasa CM za korisnike koji rade po zakonima Republike Srbije je pri štampi izlaznih dokumenata koji se dinarski plaćaju, dodato automatsko generisanje i štampa IPS QR koda Narodne Banke Srbije. Ovaj kod omogućava jednostavno popunjavanje i plaćanje računa iz mobilnih bankarskih aplikacija jednostavnim skeniranjem koda. Više podataka možete naći ovde... U delu automarskog knjiženja dodati su modeli za automatsko knjiženje primljenih i datih knjižnih odobrenja.

Za paušalno oporezovane korisnike u programskom modulu RobPro dodata je mogućnost automatskog formiranja i štampanje KPO knjige, t.j. knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

 

Eksterni programski modul Fiskalna kasa u novoj verziji donosi izmene vezane za dodavanje novih načina plaćanja koji se u Republici Srbiji uvode novim zakonom o fiskalizaciji od 1.1.2022. godine.

 

Zbog izmena u strukturi baza podataka verzija paketa BandD for Professionals 3.996 nije kompatibilna sa verzijama modula fiskalna kasa pre verzije 2.20. Takodje, modul fiskalna kasa 2.20 za ispravan rad zahteva verziju paketa BandD for Professionals 3.996 ili noviju.

 

bullet

09.06.2021.  Objavljene su nove verzije programskog paketa BandD for Professionals XP 3.995 i Eksternog programskog modula Fiskalna kasa/POS 2.19. Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Nove verzije ova dva softvera donose masu krucijalnih izmena u jezgru programa koje rezultuju dodatnim poboljsanjem performansi, a dodatno unapredjene funkcije koje asistiraju korisniku u cilju efikasnijeg i udobnijeg korišćenja. Ispravljeni su svi uoceni bug-ovi i dodatno poboljsan interface programa. Preradjene su stampe utroska u MP i VP i omoguceno stampanje napomena na istim. 

 

bullet

24.03.2021. Najnovija verzija eksternog programskog modula Fiskalna kasa/POS V 2.18 može se downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Eksterni programski modul Fiskalna kasa/POS donosi ispravku bug-a primećenog u verziji 2.17. Ovaj bug-ovi je, u specijalnom slučaju, mogao da rezultuje runtime error-om odmah po pokretanju programa. 

 

bullet

 

11.02.2021. Objavljena je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.994. Verzija je dostupna za slobodni, besplatni  download na stranici Download.

 

Nova verzija paketa BandD for Professionals donosi refaktoring glavnih funkcija za štampu fakture bez PDV-a, optimizacije i ubrzanja izvršavanja koda.

 

bullet

 

28.01.2021. Objavljene su nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.993 i eksternog programskog modula Fiskalna kasa/POS V 2.17.  Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Nova verzija paketa BandD for Professionals donosi nove dorade, optimizaciju koda i ispravke u svim modulima. U modulu FinPro omogućena je dvojna izrada zaključnog lista - na dan i za zadati vremenski interval.

 

Eksterni programski modul Fiskalna kasa/POS donosi novu mogućnost pretraživanja artikala unutar spiska prilikom prodaje i odabira default načina u setup-u programa. u zavisnosti od potreba i želje svakog  korisnika ponaosob.

 


bullet

 

18.12.2020. Objavljena je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.992 Najnovija verzija se može downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Nova verzija paketa BandD for Professionals donosi novi dokument Povećanje vrednosti osnovnih sredstava u programskom modulu Osnovna sredstva kao i izveštaje koji prikauju efekte revalorizacije i povrćanja vrednosti sredstava po amortizacionim grupama i kontima. Takodje, uz druga unapredjenja i dorade dodate su i mogućnosti naprednog filtriranja svih tabelarnih pregleda i izveštaja u svim programskim modulima. Tajidje je uradjen i refaktoring glavnih formi i šifarnika koji dodatno unapredjuje brzinu i efikasnost rada i korišćenja programa.   

 

 

bullet

 

15.11.2020. Objavljena je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.991 i Eksternog programskog modula Fiskalna kasa/POS 2.16. Najnovije verzije se mogu downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

Nova verzija paketa BandD for Professionals donosi izmene vezano za interni obracun PDV-a kod oslobodjenja po Članu 10 zakona o PDV-u na veleprodajnoj kalkulaciji, prijemnici repromaterijala i veleprodajnom računu kod unosa kao i u funkcijama za automatsko knjiženje, formiranje PDV obrazaca, knjigama ulaznih i izlaznih računa. Takodje je, uz druga unapredjenja i dorade koji unapredjuju rad u programu dodata i kontrola koja isključuje mogućnost logičke greške dodavanjem posebnih konta novih komitenata pri unosu finansijskog naloga direktno u kontnom planu umesto automatskog otvaranja unosom u Šifarniku komitenata.   

 

Eksterni programski modul Fiskalna kasa/POS 2.16 je unapredjen u delu spiskova artikala čime je bitno unapredjena brzina uslužnog pronalaženja artikala u trenutku prodaje, uz dodavanje informacija po ražličitim oblicima plaćanja u pregledu prodaje po maloprodajnom mestu.

 

 

bullet

 

14.10.2020. Objavljena je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.99. Verzija se može downloadovati besplatno sa stranice Download.

 

U ovoj verziji su, uz brojne ispravke, unapredjenja i optimizacije dodate i mogućnosti odabira načina automatskog popunjavanja popisne liste osnovnih sredstava, kao i dodatna funkcionalnost vezana za definisanje adresa za slanje pošte različitih od adresa sedišta i automatskog šrampanja propratnih pisama sa adresom za slanje pošte uz štampu dokumenata koji se šalju kupcu.

 

 

bullet

07.10.2020. Postavljen je novi sajt specijalizovan za paket BandD for Professionals

 

Novi sajt, se nalazi na staroj adresi www.bandd.abit.rs

 

 

 

Stari flash sajt može se naći na adresi: www.bandd.abit.rs/old

 

 

bullet

10.08.2020. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.98 i  eksternog modula Fiskalna kasa su na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

Promenjeni su načini štampe deviznih i VP računa oslobodjenih PDV-a po različitim osnovima za korisnike koji rade po zakonima Republike Srbije. Uradjena štampa deviznog računa u osnovnoj valuti za knjigovodstvo pored već postojeće štampe u devizama za ino kupca. Uradjena automatska prijava računa iz proizvodnje na CRF. U ugovoru o kontinuiranoj prodaji ubačeno dugme za učitavanje definisanog template-a napomene. Uradjena je automatska provera isprabnosti unosa žiro računa u unosu banaka/kreditora, automatsko popunjavanje šifre VP magacina vodećim nulama u zadavanju parametara za izradu izveštaja i uradjene druge brojne optimizacije i ispravke.   

U eksternom modulu Fiskalna kasa je omogućena izrada izveštaka evidencija prodaje i pregleda po konobarima za otvoreni fiskalni dani ili za zadati okvir datuma unutar fiskalnog dana.

 

bullet

11.07.2020. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.97 je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

Uradjene su brojne izmene i dorade u svim modulima. Dodata je mogućnost izdavanja maloprodajnih računa za kupovinu ostvarenu preko Internet-a. Na VP računu, računu iz proizvodnje, deviznom računu, računu u domaćem i ino tranzitu u prozoru sa informacijama o količini i ceni robe dodat i podatak o poslednjoj nabavnoj ceni. U VP fakturi je uradjeno automatsko učitavanje napomena dokumenta na osnovu šablona, dodate automatske napomene vezano za oslobadjanje od obračuna PDV po clanu 10 i kod štampe izvoznih dinarskih faktura, dodata mogućnost štampanja nalepnica za robu u dve veličine, u štampi izlaznih dokumenata dodat broj strane u futeru dokumenta. Ugradjene su provere ispravnosti unosa e-mail adrese u JMBG-a u odgovarajućim poljima, u prikazu zaključnog lita proširena su polja za prikaz cifara i isključeno prikazivanje konta koja nemaju početno stanje ni promene u toku godine i još mnogo toga.   

 

bullet

11.05.2020. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.96. Verzija je na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

Dodate su provere unosa žiro računa po modelu 97 u delu definisanja žiro računa korisnika, komitenata itd. Takodje je uradjen veči broj unapredjenja i ispravku prijavljenih i uočenih bug-ova i uradjena optimizacija delova koda.

 

bullet

02.04.2020. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.95. Verzija je na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

U modulu Osnovna sredstva, dodat je podmeni sa izveštajima vezanim za efekat amotrizacije po grupama i kontima. Proširena su polja za unos brojeva troškovnih računa. U modulu Kasa CM je SGT forma prilagodjena radu sa ugostiteljskim objektima, preradjena štampa cenovnika da omogućava uključivanje/isključivanje različitih kolona i sumiranja. Takodje je omogućeno automatsko detektovanje international podešavanja i prilagodjavanje operativnom sistemu prilikom stavkog startovanja programa. Preradjen je obračun plata u skladu sa uredbom vlade Republike Srbije vezano za angažovanje novozaposlenih, novozaposlenih invalida i kvalifikovanih novozaposlenih, kao i formiranje posebnih PPP-PD obrazaca za svaki OVP - šifru vrste prihoda. 

 

bullet

04.02.2020. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.92. i eksternog modula Fiskalna kasa V2.13  na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

U modulu Osnovna sredstva, dodat je izveštaj Knjiga osnovnih sredstava. U eksternom modulu fiskalna kasa dodato je automatsko razduženje na osnovu normativa gotovog proizvoda. Programski modul Kasa CM je preradjen u potpunosti za rad sa reprotaterijalima u modu rada sa ugostiteljskim objektima. Dodati su novi dokumenti prijemnica, povratnica i utrošak repromaterijala, jelovnik/karta pića, uradjena analiza prodaje za ugostiteljske objekte i prilagodjeni ostali izveštaji. U modulu FinProXP uradjene su izmene u delu štampanja glavne knjige i dnevnika knjiženja. Za budžetske korisnike dodata je mogućnost izrade zaključnog lista po izvoru finansiranja. 

 

 


    

bullet

24.12.2019. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.90. i eksternog modula Fiskalna kasa V2.12  na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

U modulu Osnovna sredstva, dodato je više vrsta popisnih lista - po prostoriji, objektu, organizacionoj jedinici ili za ceo objekat. U eksternom modulu fiskalna kasa dodata je podrška za nefiskalne stampače isečaka, štampu naloga kuhinji i šanku, kao i štampanje medjuračuna. Uradjeni su posebni pregledi prodaje hrane i pića, dodat način prijavljivanja kasira unosom PIN-a i druge funkcije uglavnom vezane za rad sa touch screen terminalima.   

 

bullet

26.11.2019.Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.87. i eksternog modula Fiskalna kasa V2.11  na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

Unapredjena verzija sadrži nove funkcionalnosti u modulima FinProXP i Osnovna sredstva, vezano za praćenje promena po pojedinačnim projektima i  izvorima finansiranja. U modulu Osnovna sredstva, uz mogućnost rasporeda osnovnih sredstava po prostorijama, dodat je i nivo organizacije prostorija unutar objekata, a uvedeno je i zaduživanje odgovornog lica-računopolagača osnovnim sredsvom direktno, pored dosadašnjeg vezivanja jednog odgovornog lica za prostoriju. Takodje su ispravljena zaduženja u kartici komitenta vezano za finansijske dokumente u veleprodaji i proizvodnji u modulima RobProXP i MatProXP.

 

bullet

20.11.2019. Izašla je prva verzija uslužnog programa TSC File Print V 1.00.

Ovaj utility program namenjen je prvenstveno korisnicima TSC (www.tscprinters.com) bar kod štampača i rešava problem redirekcije print job-ova generisanih iz third party softvera sa Windows Server 2012 na lokalni računar, konektovan preko RDP-a na server, a na koji je priključen TSC bar kod printer preko USB port-a. TSC File Print sve fajlove snimljene u predvidjeni folder automatski obradjuje i prosledjuje TSC printeru. (Fajlove je potrebno generisati u skladu sa komandama TSC TSPL-TSPL2 jezika.)

 

bullet

01.11.2019. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.86. i eksternog modula Fiskalna kasa V2.10  na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

Nova verzija paketa BandD for Professionals donosi brojna unapredjenja u svim modulima, kao i izmene odredjenih procedura prebacivanja podataka. Eksterni modul Fisklna kasa od ove verzijije u porpunosti podržava rad u restoranskom modu rada predvidjenom za ugostiteljske objekte kojima je potrebno praćenje zaduženja po stolovima, rad sa više tura i konobara... 

 

bullet

01.10.2019. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.85. na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

Verzija je prilagodjena sa zahtevom Zakona o trgovini da na računu bude, medju ostalim identifikacionim podacima kupca odštampan i matični broj. Ova verzija predstavlja priority update za korisnike koji rade po zakonima i propisima Republike Srbije.

 

bullet

05.09.2019. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.84. na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

U ovoj verziji su u modulu za finansijsko knjigovodstvo FinProXP, uz vec postojeci Obrazac 5, dodati i ostali bilansni izveštaji potrebni za automatsku izradu završnog računa budžetskih korisnika (Obrasci od 1 do 4).

 

bullet

21.08.2019. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.83. na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

Dodat je dnevnik WMS sistema, Lociranje artikla po sifri unutar organizacione jedinice, Lista artikala na zadatom polju, uradjena štampa bar kod nalepnica za polja i generisanih bar kodova artikala sa i bez promenljive količine pakovanja, uradjena vezna podrška za štampanje na TSC bar kod printerima direktno iz programa. Ispravljeni su uočeni problemi i nelogičnosti kod delegiranja storno avansa u POPDV obrascu i ispravljeni svi u medjuvremenu uočeni bug-ovi.

 

bullet

13.07.2019. Nova verzija eksternog modula Fiskalna kasa V1.35. na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

U novoj verziji je omogućeno direktno štampanje dnevnih i periodičnih izveštaja na HCP fiskalnim i fiskalnim uredjajima Galeb GP serije direktno iz programa bez potrebe za izradom tih izveštaja korišćenjem driver-a izdatih od strane proizvodjača od strane korisnika.

bullet

10.07.2019. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.81. na raspolaganju je za besplatni download na stranici Download.

Nova verzija programa je dodatno prilagodjena radu WMS sistema uz ugradjen generator internih bar kodova artikala, i omogućavanjem pojedinačnog praćenja pakovanja za artikle koji se isporučuju u pakovanjima čija pakovanja nisu količinski standardizovana od strane dobavljača. U modulu Kadrovska evidencija/Plate dodata je mogućnost štampanja naloga za plaćanje na internom štampaču, kao i mogućnost automatskog popunjavanja radnih sati i listi za prevoz i naknadu za topli obrok.

bullet

14.06.2019. Nove verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.80. i eksternog modula Fiskalna kasa V1.34 su na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

 

U novoj verziji su uradjene sistemske izmene koje omogucavaju inkorporiranje WMS sistema i povezivanje WMSApp eksternog modula. Omogucena je podela prostora magacina po poljima za smestaj artikala sa automatskim generatorom, uradjeno je jedinstveno obeležavanje dokumenata štampom jedinstvenog bar koda dokumenta koji se od ove verzije automatski štampa na dokumentima. Takodje je dodata mogućnost definisanja modela za automatsko knjiženje izvoda sopstvenih žiro-računa, a izveštaj Pregled prodaje u programskim modulima RobProXP i KasaCM je obogaćen novim mogućnostima.

      

bullet

30.04.2019. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.79. i eksternog modula Fiskalna kasa V1.33. Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

 

Verzije kontnog plana za budžetske korisnike iz Republike Srbije su uključene u distribuciju i omogućeno biranje podrazumevanog kontnog plana za budžetske korisnike i privredu prilikom otvaranja podataka korisnika. U modulu FinProXP je dodat izveštaj po kontima za odabrani izvor finansiranja, kao i unos posebne evidencije izvoda sopstvenih žiro računa. U modulu Osnovna sredstva dodat je pregled sredstava po prostorijama, a u modulu KasaCM omogućeno praćenje troškova poslovanja.

   

        U eksternom modulu Fiskalna kasa prilagodjeno je štampanje gotovinskih računa na fiskalnim uredjajima sa podešavanjem širine trake od 20 do 40 karaktera.

 

bullet

27.03.2019. Nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.77. je na raspolaganju za besplatni download.

Uradjene su dorade modula FinProXP za intirektne korisnike budžeta sa teritorije Republike Srbije. U Finansijskom nalogu je dodata podela po izvorima finansiranja i dodata funkcija za automatsko formiranje Izveštaja o izvršenju budžeta - Obrazac br.5, prilagodjen default model rešenja za jubilarne nagrade, uradjena dodatna sortiranja u tabelarnim pregledima pocetnih stanja i popisa. Takodje su dodati prelazni racuni malorpodaje u POPPDV i PPPDV obrascu.

bullet

28.02.2019. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.76. i eksternog modula Fiskalna kasa V1.32. Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

 

Verzije kontnog plana koji se distribuira uz program za korisnike iz BiH (Republika Srpska) su dodatno uskladjene, uradjene brojne izmene i poboljsanja u interface-u u modulima RobProXP i FinProXP i temeljno izmenjen interface modula MatProXP uz omogućavanje istovremenog rada ili posebnog rada sa tokom robe u magacinima alata i sitnog inventara, magacinima rezervnih delova, goriva, maziva i potrošnog materijala i magacinima proizvodnje (magacini materijala i gotovih proizvoda). Eksterni modul Fiskalna kasa je unapredjen manjim izmenapa i popravkama uočenih bug-ova.

 

bullet

16.01.2019. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.75. i eksternog modula Fiskalna kasa V1.31. Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

 

Redovna verzija u kojoj su dodata nova unapredjenja, omogućeno buduće korišćenje priručnih i magacina potrošnog materijala, magacina sitnog inventara kao posebnih entiteta i ispravljeni svi u medjuvremenu uočeni bug-ovi i propusti.

 


 

bullet

29.10.2018. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.74. Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

Redovna verzija u kojoj su dodata nova unapredjenja i ispravljeni uočeni manji bug-ovi i propusti.

 

bullet

02.10.2018. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.73. Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

Dodati su novi šifarnici i funkcionalnosti programa vezano za isporuku robe i podelu lokacija za isporuku po zonama isporuke/nabavke. Na veleprodajnoj i ino fakturi je dodata mogućnost isporuke robe na jednu, a fakture na drugu adresu, dodati podaci o isporuci i omogućeno automatsko formiranje i štampa otpremnica kao dokumenata koji prate isporuku robe. Takodje su uradjene i bitne izmene u delu funkcija lager na dan i slaganja stanja i obracunu prosečnih cena u dokumentima prijemnica i trebovanje u modulu MatProXP.

 

bullet

10.09.2018. Nove verzije programskog paketa BandD for Professionals XP 3.72 i eksternog modula Fiskalna kasa V1.30 su na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

U programskim modulima paketa BandD for Professionals ugradjeni su dodatni šifarnici kao i unapredjenja vezano za praćenje isporuke robe, proizvodjača i rokove trajanja artikala. Modul Fiskalna kasa je takodje prilagodjen ovim izmenama paketa BandD for Professionals.

 

bullet

20.08.2018. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.71. Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

Verzija sadrži unapredjenja vezano za rad u računarskoj mreži i ispravke umedjuvremenu detektovanih bagova. Za korisnike iz Republike Srbije ova verzija predstavlja priority update.

 

bullet

27.07.2018. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.70. Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

U programskom modulu RobProXp dodate su Lager liste velepordaje i maloprodaje na dan kao posebni, novi izveštaji i nova funkcionalnost. Deo vezan za formiranje PID PDV i PID PDV1 izveštaja u modulu FinProXP je obogacen dodatnim kontrolama, a uklonjeni su i detektovani bug-ovi.

 

bullet

30.06.2018. Nove verzije programskog paketa BandD for Professionals XP 3.69 i eksternog modula Fiskalna kasa V1.29 su na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

U programskim modulima paketa BandD for Professionals uradjena su dodatna prilagodjena namenjena automatskom formiranju POPPDV, novog PPPDV, PIDPDV, PIDPDV1 i KM obrasca. Ovi obrasci su uskladjeni sa novim Pravilnikom o evidenciji PDV za korisnike sa teritorije Republike Srbije. U moduli Kasa CM dodat je Adresar u podmeniju Sifarnici i uradjen veliki broj funkcionalnih izmena koji se odnosi na

obracun PDV-a za korisnike koji rade po zakonima Republike Srbije.

 

Ovaj update programa je priority update za korisnike iz Republike Srbije za korisnike koji imaju stariju verziju programa.

 

bullet

23.05.2018. Nove verzije programskog paketa BandD for Professionals XP 3.68 i eksternog modula Fiskalna kasa V1.28 su na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

U programskim modulima paketa BandD for Professionals uradjena su dodatna prilagodjena namenjena automatskom formiranju POPPDV obrasca za korisnike sa teritorije Republike Srbije. Takodje je uradjeno funkcionalno unapredjenje dodavanjem posebnih dokumenata koji pokrivaju promet robe u tranzitu, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a uradjena su i unapredjenja modula za Obračun vrednosti osnovnih sredstava. Eksterni modul Fiskalna Kasa je funkcionalno unapredjen dodavanjem mogućnosti davanja popusta u samom trenutku formiranja fiskalnog računa na računaru.

 

bullet

12.04.2018. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.66 Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

Integrisane funkcije automatskog povezivanja sa Cerntalnim registrom faktura Republike Srbije su uskladjeje sa u medjuvremenu izbačenim API-jem V1.1. Uradjen je izveštaj sa spiskovima prijavljenih/neprijavljenih dokumenata na CRF i uradjena brojna unapredjenja i ubrzanja izvršavanja koda i otklonjeni u medjuvremenu otkriveni bug-ovi.

 

bullet

18.03.2018. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.65 Verzija je na raspolaganju za besplatni download na stranici Download.

Ova verzija programa je opremljena integrisanim funkcijama automatskog povezivanja sa Cerntalnim registrom faktura Republike Srbije što omogućava registraciju i otkazivanje dokumenata na portalu Centralnog registra faktura direktno iz softvera. Takodje su uradjena brojna unapredjenja i dodate nove funkcije koja download i instalaciju ove verzije programa označavaju kao  funkcionalni priority update za korisnike.

 

bullet

22.02.2018. Verzija eksternog modula Fiskalna kasa V1.26 je na raspolaganju za besplatni download. Dodata je nova funkcionalnost štampanja gotovinskih MP računa i drugih nefiskalnih izveštaja do sada raspoloživih samo na HCP fiskalnim uredjajima i za Galeb GP seriju fiskalnih uredjaja. Takodje su uradjena dodatna prilagodjenja programa za ove uredjaje i ispravljeni manji uočeni problemi koji su mogli biti izazvani nepredvidjenim ponašanjem korisnika.

 

bullet

20.02.2018. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.64 je na raspolaganju za besplatni download. Uradjene su izmene u modulu za obračun vrednosti osnovnih sredstava, dodate nove funkcionalsnosti. U potpunosti primenjen sistem vodjenja lagera magacina po nabavnim ili VP cenama uz prilagodjavanje specijalnih funkcija. Uradjene izmene u delu lincencijaranja software-a cime su postavljeni tehnički uslovi za omogućavanje vremenskog iznajmljivanja kopija programa kao dodatnog sistema licenciranja software-a uz trajne licence i ugovore o održavanju. Uradjene izmene u otključavanju podataka za naknadno knjiženje završnog računa u modulu FinProXP.

 

bullet

11.01.2018. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.62 je na raspolaganju za besplatni download. Dodata je nova funkcionalnost za postavljanje preporucenih VP cena u modulu RobProXP, i u potpunosti doradjen sistem za vodjenje zaliha veleprodaje po nabavnoj vrednosti baziran na uprosečavanju vrednosti zaliha.

 


 

bullet

15.12.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.61  i eksternog modula Fiskalna kasa V1.25 je na raspolaganju za besplatni download. Dodata je nova funkcionalnost  automatskog praćenja servisnih zahteva komitenata u modulima RobProXP, MatProXP i KasaCM, uradjena funkcionalna unapredjenja interface-a u tabelarnim pregledima, dodatno prilagodjeni izveštaji specifičnostima rada korisnika iz Republike Srpske (BiH), funkcionalno je unapredjen izveštaj Pregled zatvaranja računa uplatama, dodata mogućnost ažuriranja naziva komitenta u šifarniku komitenata i ispravljeni uočeni bug-ovi. U eksternom modulu Fiskalna kasa dodato je podešavanje širine trake koju koristi fiskalni uredjaj i na kojoj se štampaju nefiskalni izveštaji.

        Ova verzija predstavlja je funkcionalni priority update za korisnike.

 

bullet

22.11.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.59  i eksternog modula Fiskalna kasa V1.24 je na raspolaganju za besplatni download. Dodata je mogućnost deaktiviranja komitenata i višestruko unapredjene performanse početnog stanja i različitih izveštaja u svim modulima. U modulu Fiskalna kasa dodata je funkcionalnost za štampanje gotovinskim MP računa direktno iz modula kasa.

 

bullet

17.10.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.56  i eksternog modula Fiskalna kasa V1.22 je na raspolaganju za besplatni download. U modulu FinProXP dodatno je unapredjen izveštaj za automatsko formiranje predloga za kompenzaciju, uradjena nova knjiga izlaznih faktura za korisnike iz BiH. Takodje je dodata opcija za korisnike sa teritorije Srbije za formiranje Pregleda obračuna PDV-a (POPPDV obrasca) čija obaveza za uvodjenje stupa na snagu u Republici Srbiji od 01.01.2018. godine. Instalacija modula Fiskalna kasa je snabdevena dodatnim alatima koji omogućavaju instalaciju modula na svim računarima u Windows okruženju bez obzira na preinstalirani software.

 

bullet

04.10.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.55  i eksternog modula Fiskalna kasa V1.21 je na raspolaganju za besplatni download. U modulu FinProXP dodat je izveštaj za automatsko formiranje predloga za kompenzaciju i uradjena dodatna unapredjenja radi olakšavanja i ubrzavanja unosa finansijskog naloga. Modul Fiskalna kasa obogaćen je dodatnim podešavanjima i unapredjenjima.

 

bullet

14.09.2017. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.53  i postavljena je za besplatni download. U modulu FinProXP su uradjene dorade vezano za automatsko vezivanje računa i uplata pri unosu stavke finansijskog naloga i knjiženje razlike u ceni pri automatskom knjiženju iz modula RobProXP u modul FinProXP. U modulima RobProXP i MatProXP dodata je mogućnost izvoza faktura u XML u skladu sa usknajenim standardom Udruženja proizvodjača softvera Srbije u UPSS-XML formatu V2.5 rc3 i uradjena brojna unapredjenja u svim modulima.

 

bullet

13.07.2017. Izašla je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.52  i postavljena je za besplatni download. U modulu RobProXP dodat je novi izveštaj Analiza dugovanja kupaca i omogućeno ađuriranje cene usluge u VP fakturama, ivo VP fakturama i ugovorima o kontinuiranoj prodaji. Takodje je u modulu FinProXP dodata nova funkcionalnost povezivanja računa sa uplatama i obratno. Uz to, dodata su i nova unapredjenja vezana za karton kupca i ispravljeni uočeni bug-ovi.

 

bullet

02.06.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.50  je na raspolaganju za besplatni download. U delu automatskog knjiženja dokumentacije iz modula RobProXP u FinProXP omogućeno je formiranje automatski generisanih naloga po organizacionim jedinicama i vrstama dokumenata. Takodje je dodato automatsko prilagodjavanje kontnog plana generalno prilagodjenog za korisnike iz BiH - Republika Srpska.

 

bullet

22.05.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.49  je na raspolaganju za besplatni download. Uradjene izmene za korisnike iz BiH u delu automatskog knjiženja dokumentacije iz modula RobProXP u FinProXP i uradjena dodatna unapredjenja. Dodata je mogućnost signaliziranja problema i kontrole poslovanja sa kupcima, podela komitenata po entitetima, ispravljeni primećeni problemi u štampi pojedinih dokumenata na Canon LBP štampačima i pokretanju programa na računarima sa nepodešenom kodnom stranom u skladu sa specifikacijama programa.

 

bullet

20.03.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.46  i eksternog modula Fiskalna kasa V1.20 je na raspolaganju za besplatni download. Uradjene izmene za korisnike iz Republike Srbije u modulima FinProXP i Kadrovska evidencija/Plate i uradjena dodatna unapredjenja. U modulu Fiskalna kasa dodata podrška za fiskalne uredjaje Galeb iz GP serije (u ovom trenutku fiskalne kase GP-100, GP-350 i fiskalni printer GP-550).

 

bullet

20.02.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.45 je na raspolaganju za besplatni download. Dodate su nove mogućnosti pozivanja analiticke i sintetičke kartice, kao i  dodatni izveštaj o komitentima koji se nalaze u avansu direktno iz finansijskog naloga. Iz knjige ulaznih računa za Republiku Srbiju izbačeni su nepotrebni dokumenti i ispravljeni u medjuvremenu uočeni bug-ovi.

 

bullet

10.01.2017. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.44 je na raspolaganju za besplatni download. Dodat je PAK kod u šifarniku komitenata i ispravlkjeni problemi u brisanju stavke popisne liste.


bullet

22.12.2016. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.43 je na raspolaganju za besplatni download. U verziji je ubačena mogućnost štampanja spiskova dokumentacije po dokumentu, izmenjen način licenciranja programa, uključen pristup modulu za MatProXP u modu rada magacinsko knjigovodstvo u DEMO verziji po default-u, kao i distribuirane kumulativne izmene i unapredjenja funkcija programa.

 

bullet

31.08.2016. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.41 je na raspolaganju za besplatni download. U verziji je ubačena mogućnost automatskog formiranja garantnih listova po računu direktno iz VP, MP računa, kao i računa izdatih direktno iz proizvodnje i računa ino kupcima.

 

 

bullet

22.07.2016. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.39 je na raspolaganju za besplatni download. U ovoj verziji su unapredjeni brojni izvestaji u modulu RobProXP.

 

bullet

08.06.2016. Verzija modula Fiskalna Kasa V 1.19 je na raspolaganju za besplatni download. Verzija je dodatno prilagodjena radu na Windows 10 operativnim sistemima.

 

bullet

01.06.2016. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.37 je na raspolaganju za besplatni download. Iskljucen je MS Agent u delu carobnjaka koji daje inicijalna uputstva za korišćenje programa prilikom inicijalnog startovanja zbog nekompatibilnosti sa Windows 10 operativnim sistemom. Takodje su dodata unapredjenja u delu modula RobProXP.

 

bullet

28.04.2016. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.35  i modula Fiskalna Kasa V 1.17 je na raspolaganju za besplatni download. Uz kumulativne ispravke i unapredjenja, modula RobProXP, FinProXP, MatProXP i Osnovna sredstva, verzija omogućava rad sa preporučenim prodajnim cenama.

bullet

10.03.2016. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.29 je na raspolaganju za besplatni download. Uz kumulativne ispravke i unapredjenja, verzija je snabdevena novim modulom za izradu kartice komitenta, kao i podrškom za unos i štampanje dokumenata na ćirilici u modulu Kadrovska evidencija/Plate. Štampanje na ćirilici je u beta fazi testiranja i dorada.


 

bullet

25.11.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.27 i Fiskalna kasa V 1.16 su na raspolaganju za besplatni download. U ovoj verziji je dodata mogućnost automatskog povezivanja na portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja - CROSO.

 

bullet

12.11.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.26 je na raspolaganju za besplatni download. Promenjene procedure za popis osnovnih sredstava, uradjena dodatna unapredjenja modula FinProXP i Kadrovska evidencija/Plate. Takodje su u svim modulima uba;ena dodatna unapredjenja koja ubrzavaju unos šifre organizacione jedinice pri unosu dokumenata.

 

bullet

07.10.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.21 je na raspolaganju za besplatni download. Dodati novi izveštaji u modulu za finansijsko knjigovodstvo vezani za planiranje plaćanja, dodate nove opcije pri formiranju analitičkog bruto bilansa, kao i unapredjenja u radu u modulima za materijalno i robno knjigovodstvo...

bullet

10.09.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.19 je na raspolaganju za besplatni download. U ovoj verziji su uradjena brojna unapredjenja u modulima FinProXP i RobProXP koja olakšavaju rad i dodaju nove mogućnosti. Uradjene su funkcije za prikaz spiska finansijskih naloga koji nisu u ravnoteži pri unosu naloga, podrška za Ugovore o kontinuiranoj prodaji i nabavci, automatski uvoz stavki računa sa vezanog predračuna i ugovora o kontinuiranoj prodaji...

bullet

24.08.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.17 je na raspolaganju za besplatni download. U ovoj verziji su uradjena brojna unapredjenja u modulu FinProXP za vodjenje finansijskog knjigovodstva uključujući i planiranje plaćanja prilagodjeno državnim instittucijama Republike Srbije i sintetički i analitički bruto bilans sa grupovanjem na više nivoa. Takodje su dodate nove mogućnosti u modulu Kadrovska evidencija/Plate i unapredjenja u modulu RobProXP.

 

bullet

16.07.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.14 je na raspolaganju za besplatni download. U ovoj verziji su uradjena brojna unapredjenja u modulu MatProXP za vodjenje materijalnog knjigovodstva. Takodje su dodati i novi izveštaji u modulu Kadrovska evidencija/Plate, kao i unapredjenja u modulima FinProXP i RobProXP.

 

bullet

17.06.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.13  i eksternog modula Fiskalna kasa V 1.15 je na raspolaganju za besplatni download. Ove verzije predstavljaju priority update za sve korisnike ybog brojnih unapredjenja

 

                    Modul fiskalna kasa V 1.15 je predvidjen za integraciju minimalno sa verzijom paketa BandD for Professionals XP 3.12 i sa starijim verzijama ovog paketa neće raditi ispravno.

 

                                      Instalacije se mogu preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

10.06.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.12 je postavljena za besplatan download. Ova verzija uvodi novi dokument Ugovor o kontinuiranoj nabavci i dodatne izveštaje. 

 

bullet

07.04.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 3.10 je postavljena za besplatan download. Ova verzija je, uz izmene knjiženja iz eksetrnog modula Fiskalna kasa, opremljena i novim verzijama knjige izlaznih faktura i knjige primljenih faktura za korisnike iz BiH. I za ostale korisnike je način formiranja knjiga izlaznih i primljenih računa značajno promenjen. 

 

bullet

04.03.2015. Objavljena je verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 2.999.  Poslednja verzija pre verzije 3.00 na raspolaganju je za besplatni download. Verzija je obogaćena dodatnim mogućnostima integracije sa Excel-om.

                                              Instalacija se može preuzeti na našoj download stranici.

 

 

bullet

17.02.2015. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 2.998  i eksternog modula Fiskalna kasa V 1.14 je na raspolaganju za besplatni download. U ovoj verziji su dodati dodatni izveštaji u modulima Kadrovska evidencija/Plate, RobProXP, uradjene dorade vezano za računanje minulog rada i radnog staža u državnim ustanovama. Takodje su uradjene procedure za izvoz tabelarnih pregleda u xls format radi dalje obrade u pojedinim izveštajima.

 

                    Modul fiskalna kasa V 1.14 je predvidjen za integraciju minimalno sa verzijom paketa BandD for Professionals XP 2.997 i sa starijim verzijama ovog paketa neće raditi ispravno.

 

                                      Instalacije se mogu preuzeti na našoj download stranici.


 

bullet

31.12.2014. Želimo Vam puno sreće i uspeha u Novoj 2015. godini !!!

Prvi zvaničan radni dan u Novoj godini je ponedeljak 5.1.2015. U medjuvremenu, korisnicima je na raspolaganju e-mail i telefoni za hitne pozive.

 

bullet

24.12.2014. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 2.996  i eksternog modula Fiskalna kasa V 1.13 je na raspolaganju za besplatni download. U ovoj verziji su ispravljeni uočeni problemi i uradjene funkcije za proveru lager listi i nivelacija i pripremljena mogućnost podešavanja modula MatProXP za rad u režimu magacinskog poslovanja.  Ova verzija programskog paketa predstavlja priority update za sve korisnike.

 

                    Modul fiskalna kasa V 1.13 je predvidjen za integraciju sa verzijom paketa BandD for Professionals XP 2.996 i sa starijim verzijama ovog paketa neće raditi ispravno.

 

                                      Instalacije se mogu preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

12.11.2014. Verzija programskog paketa BandD for Professionals XP 2.995  je na raspolaganju za besplatni download. U ovoj verziji je dodata mogucnost automatskog lociranja adrese komitenta i zaposlenog na mapi, uradjeni dodatni izveštaji za jubilarne nagrade i standardno ispravljeni uočeni problemi.

 

                              Instalacije se mogu preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

14.10.2014. Objavljena je nova verzija programskog paketa BandD for Professionals XP. Verzija 2.994  je na raspolaganju za besplatni download. Od ove verzije Abit informatika će u sklopu instalacije distribuirati i bazu podataka sa DEMO podacima. Ova baza sadrži probne podatke fiktivnog korisnika i služi za omogućavanje brzog uvida u mogućnosti paketa bez potrebe unosa šifarnika i probnih podataka po instalaciji programa.

 

                              Instalacije se mogu preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

10.10.2014. Otvoren je novi Youtube kanal namenjen korisnicima programskog paketa BandD for Professionals XP. Kanal sadrži video uputstva namenjena korisnicima paketa.

 

 

bullet

06.10.2014. Postavljena je za besplatni download je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.993 i eksternog modula Fiskalna kasa V 1.12. Modul Kadrovska evidencija/Plate snabdeven je novim specijalizovanim izveštajima za službu statistike zdravstvenih ustanova. Nova verzija modula Kasa snabdevena je sistemom za automatski update baza podataka uz manja poboljšanja interface-a koja olakšavaju rad kasira.

                   

                    Modul fiskalna kasa V 1.12 je predvidjen za integraciju sa verzijom paketa BandD for Professionals XP 2.993 i sa starijim verzijama ovog paketa neće raditi ispravno.

 

                               Instalacije se mogu preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

11.08.2014. Postavljena je za besplatni download je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.991 i  eksternog modula Fiskalna Kasa/POS. Izmenjen je modul Kadrovska evidencija/Plate i prilagodjen radu u zdravstvenim ustanovama. U eksternom modulu Fiskalna Kasa/POS za prodaju preko fiskalnih uredjaja u maloprodaji podržan je štampač HCP P2-DS.

                               Instalacije se mogu preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

10.06.2014. Postavljena je za besplatni download je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.95 i beta verzije eksternog modula Fiskalna Kasa/POS. Izmenjen je modul Kadrovska evidencija/Plate, dodati novi izveštaji, podaci vezani za kadrovsku evidenciju. Na raspolaganju je i beta verzija modula Kasa CM i eksternog modula Fiskalna Kasa/POS za     prodaju preko fiskalnih uredjaja u maloprodaji.

                               Instalacije se mogu preuzeti na našoj download stranici.

 

 

bullet

03.06.2014. Postavljena je za besplatni download je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.94. Izmenjen je modul Kadrovska evidencija/Plate, dodati novi izveštaji, podaci vezani za kadrovsku evidenciju, kao i pomoćni šifarnik zanimanja Centralnog registra .

 

bullet

17.05.2014. Postavljena je za besplatni download je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.92. Izmenjen je modul Kadrovska evidencija/Plate, dodati novi izveštaji, kao i pomoćni šifarnici Uprave za Trezor Republike Srbije.

 

bullet

06.05.2014. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.90 i postavljena je za download. Nova verzija je znatno izmenjena u delu obracuna plata za korisnike sa teritorije Republike Srbije. Takodje je dodat i izveštaj o isplaćenim zaradama za Trezor RS.

 

                       Može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

04.04.2014. Update-ovano je uputstvo za korišćenje paketa BandD for Professionals XP u pdf-u. Nova verzija je uskladjena sa verzijom programa 2.85 i na raspolaganju je za besplatni download.

 

                       Može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

19.03.2014. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.84 i postavljena je za download. Nova verzija je znatno izmenjena u delu obracuna plata za korisnike sa teritorije Republike Srbije. Takodje su dodatke mogućnosti integracije sa e-banking software-om banaka koje koriste Halcom off-line software za e-banking.

 

                       DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

11.03.2014. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.78 i postavljena je za download. Nova verzija je znatno izmenjena u delu obracuna plata za korisnike sa teritorije Republike Srbije.

 

                       DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

19.02.2014. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.71 beta i postavljena je za download. Nova verzija je snabdevenabrojnim unapredjenjima i ispravkama, kao i beta verzijom obračuna plata sa slanjem PPP-PD obrasca poreskoj upravi za korisnike sa teritorije Republike Srbije. U delu obračuna plata se vrše intenzivna dodatna prilagodjavanja promeni propisa i nove verzije programskog paketa kao i izlazak zvanične stabilne verzije u sledećih par dana.

 

                       DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

16.12.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.63 i postavljena je za download. Nova verzija je snabdevena mogućnostima povezivanja eksternih priloga dokumenata sa šifarnicima i dokumentima u vezi programa. Nova verzija je takodje snabdevena interface-om za uvoz podataka sa scanner-a, web kamera i drugih uredjaja koji podržavaju TWAIN interface .

 

                       DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

02.12.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.61 i postavljena je za download. Nova verzija je snabdevena mogućnostima izvoza dokumentacije u XML formatu u skladu sa specifikacijama RUJP Republike Srbije, evidensijom dobrovoljnih osiguranja zaposlenih i većim brojem drugih unapredjenja i ispravki.

 

bullet

17.09.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.58 i postavljena je za download. Nova verzija je obogaćena mogućnošću štampanja nalepnica za robu iz VP i MP kao i mogucnost dodavanja usluge sa istom šifrom na VP računu i povratnici od VP kupca više puta.

 

 

 

bullet

02.09.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.57 i postavljena je za download. Nova verzija je obogaćena mogućnošću štampanja cenovnika za odabranu kategoriju, uz manji broj ispravki.

 

 

                        DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.


 

bullet

31.07.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.56 i postavljena je za download. Nova verzija sadrži sisteme za paketski prenos podataka medju udaljenim destinacijama, kao i mogućnost slobodnog unosa kupca na VP računu, deviznom računu i predračunu.

 

 

                        DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

 

bullet

10.07.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.53 i postavljena je za download. Nova verzija sadrži sisteme za automatsko lociranje poštanskih brojeva i mesta, štampanje fiskalnih VP računa i reklamiranih fiskalnih VP računa, odabir različitih šablona zaglavlja i slobodan unos kupca na predračunu....

 

 

                        DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

04.06.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.50 i postavljena je za download. Nova verzija sadrži unapredjenja vezana za rad u client/server okruženju i ispravke instalacione procedure...

 

                        DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

25.05.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.49 i postavljena je za download. Nova verzija sadrži unapredjenja vezana za preglede potraživanja/dugovanja i kartice komitenata vezano za valutu plaćanja...

 

bullet

21.05.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.48 i postavljena je za download. Nova verzija, uz manje ispravke i brojna unapredjenja, sadrži beta verziju kompletnog interface-a programa na nemačkom jeziku kao, mogućnost štampanja predračuna sa slikama artikala, definisanje šablona napomena i još mnogo toga...

 

bullet

16.04.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.47 i postavljena je za download.

 

bullet

12.03.2013. Objavljena je nova verzija DOS programskog paketa Kasa/POS i Cafe/Kasa V 7.35.

 

bullet

01.02.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.44 i postavljena je za download.

 

bullet

21.01.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.43 i postavljena je za download.

 

bullet

11.01.2013. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.42 i postavljena je za download.

 

bullet

26.11.2012. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.39 i postavljena je za download.

 

bullet

13.11.2012. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.38 i postavljena je za download. Uz ispravke određenih uočenih problema, ova verzija sadrži i dodatna unapređenja vezana za vezivanje racuna i uplata/isplata na kartici komitenta.

 

bullet

01.11.2012. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.36 i postavljena je za download. Ova verzija sadrži i obračun plata posebno prilagodjen korisnicicima sa teritorije Republike Crne Gore, uključujući i automatsko formiranje OPD obrazaca.

 

bullet

01.10.2012. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.35 i postavljena je za download. Ova verzija sadrzi izmene vezane za promenu više tarife  PDV-a u Republici Srbiji.

   

bullet

20.09.2012. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.34 i postavljena je za download. Ova verzija je u mnogome unapredjena novim funkcijama, ispravkama učenih problema kao i prevodom kompletnog interface-a programa na engleski jezik.

 

bullet

30.07.2012. Programski paket BandD for Professionals XP je dobio svoj poseban sajt na adresi www.BandD.abit.rs (na srpskom jeziku) odnosno www.BandD.abit.rs/eng (na engleskom jeziku). Za korisnike koji nemaju instaliran Flash Player i dalje je na raspolaganju stranica posvećena ovom paketu na ovom sajtu koju možete naći ovde...

 

 

bullet

28.05.2012. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.32 i postavljena je za download. U ovoj verziji proširene su mogućnosti Čarobnjaka na browser formu...

 

bullet

24.05.2012. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.31 i postavljena je za download.  Nova verzija je opremljena asistentom za inicijalno podešavanje opcija programa i automatsko otvaranje nove računovodstvene godine/korisnika...

 

bullet

14.05.2012. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.30 i postavljena je za download.  Nova verzija pokriva vodjenje artikala sa serijskim brojevima, izdavanje deviznih profaktura i faktura uz automatsko prevodjenje na vise jezika...

 

bullet

29.12.2011. U dane praznika ABit Informatika neće raditi. Poslednji regularni radni dan u 2011. godini biće petak 30.decembar. Prvi radni dan u 2012. godini biće 09.01.2012. Do ovog datuma kupcima naših programa i računara su na raspolaganju telefoni tehničke podrške 064/11-83-089 i 064/12-19-005 od 10 do 15 časova kao i 24h Internet podrška, osim u dane 04.01.2012 i 05.01.2012. kada je tehnička podrška je na raspolaganju od 09 do 20h uz korišćenje istih, gore navedenih telefona.

 

bullet

22.12.2011. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.27 i postavljena je za download.  Nova verzija pokriva i automatsko vođenje računa za troškove poslovanja i njihovo povezivanje sa putnim nalozima i nalozima blagajni za isplatu.

DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

12.12.2011. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.26 i postavljena je za download.  Nova verzija pokriva i automatsko vođenje računa za troškove poslovanja i njihovo povezivanje sa putnim nalozima i nalozima blagajni za isplatu.

bullet

08.12.2011. Problemi sa e-mailom su prevazidjeni

bullet

06.07.2011. Prijavljeni su problemi na e-mail serveru koji rezultuju kašnjenjem poruka upućenih na naše adrese.  Trenutni kontakt možete ostvariti preko telefona +381 34 323 169 ili skype-a. 

 

bullet

14.10.2011. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.22 i postavljena je za download.  Priority download

 

bullet

18.07.2011. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.19 i postavljena je za download. Nova verzija je opremljena modelima za automatsko knjiženje dokumentacije iz modula RobProXP u modul FinProXP, t.j. mogućnošću automatskog formiranja finansijskog naloga. Modeli su prilagodjeni najvećem broju trgovinskih i uslužnih firmi, a korisnici koji žele mogu sami, bez potrebe za intervencijom programera da menjaju zakonitosti po kojima se svaki dokument ponaosob knjiži. ABIT informatika redovno postuje najnovije verzije ovog programskog paketa. DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

19.05.2011. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.18 i postavljena je za download.

bullet

04.05.2011. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.17 i postavljena je za download.

bullet

25.01.2011. Akcijski popust do 80%. Omogućeno je licenciranje software-a BandD for Proffesionals XP po ceni od samo 100 eur po modulu !!! Jedinstvena prilika da obezbedite moderan Windows software za izuzetno malu sumu novca. Više informacija o akcijskim i standardnim cenama licenciranja možete naći na ovde. Informacije o programskom paket BandD for Proffesionals možete naći ovde. DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

bullet

17.01.2011. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.11 i postavljena je za download. ABIT informatika redovno postuje najnovije verzije ovog programskog paketa. DEMO verzija je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

bullet

10.01.2011. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 2.10 i postavljena je za download. Program je snabdeven osnovnim tutorialom u vidu carobnjaka. Demo verzija ovog programskog paketa je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

bullet

01.01.2011. Preduzeće ABIT informatika preuzelo je na sebe održavanje DOS programa preduzeća B&D Group koje je promenilo svoju delatnost. Za sve u vezi ovih programa korisnici se mogu obratiti preduzeću ABIT informatika.

 


bullet

20.09.2010. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 1.19 i postavljena je za download. Program je snabdeven osnovnim tutorialom u vidu carobnjaka. Demo verzija ovog programskog paketa je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

01.09.2010. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 1.18 i postavljena je za download. U ovoj verziji programa omogućen je uvid u funkcionisanje modula za kardovsku evidenciju u obračun plata. Demo verzija ovog programskog paketa je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

29.06.2010. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 1.17 i postavljena je za download. U ovoj verziji programa omogućeno je vodjenje prostog knjigovodstva i dvojnog knjigovodstva, čime je paket prilagodjen kako preduzećima, organizacijama i budžetskim korisnicima, tako i preduzetnicima. Demo verzija ovog programskog paketa je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

bullet

03.06.2010. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 1.16 i postavljena je za download. U ovoj verziji programa urađene su i izmene koje u potpunosti olakšavaju rad u programu i proceduru instalacije. Za korisnike sa internacionalnim podešavanjima Serbian Latin i Croatian, procedura instalacije je prevedena. U skladu sa tim update-ovan je i help sistem programa kao i objašnjenje procedure za instalaciju. Demo verzija ovog programskog paketa je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

bullet

23.02.2010. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 1.14 i postavljena je za download. U ovoj verziji programa je uključen i modul za obračun osnovnih sredstava, a urađene su i izmene koje u potpunosti olakšavaju instalaciju programa na više računara u računarskoj mreži. U skladu sa tim update-ovan je i help sistem programa kao i objašnjenje procedure za instalaciju koje je prošireno objašnjenjem instalacije programa u mrežnom okruženju. Demo verzija ovog programskog paketa je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.

 

bullet

12.01.2010. Objavljena je nova verzija integrisanog poslovnog paketa BandD for Professionals XP 1.12 i postavljena je za download. U ovoj verziji programa su izvršene izmene u modulu za robno knjigovodstvo u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije o ukidanju Trgovačke knjige i promenama u KEPU knjizi. Demo verzija ovog programskog paketa je besplatna i može se preuzeti na našoj download stranici.